Projekt z MŠMT


Tělovýchovná jednota Pražmo-Raškovice z.s. v roce 2017 realizovala projekt "Sportovní zabezpečení dětí a mládeže", který byl financován v rámci programu VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech vyhlašovaný ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy.

Prostřednictvím projektu jsme financovali nákup sportovního vybavení pro dorostenecké družstvo a odměny trenérům všech mládežnických družstev.

Děkujeme za podporu!

© Copyright 2017 WWW design